All the locations within Bogoro Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, use the same postal/zip codes.

Here are the postcode for Bogoro LGA

Location Postcode
Tadnum 741104
Tapshin 741104
Unglere 741104
Unguwar Gyada 741104
Unguwar Rimi 741104
Lafiyan Sara 741104
Vung 741104
Luggere 741104
Yabra 741104
Lusa 741104
Zong Dutse 741104
Mallar 741104
Zurfi 741104
Molmol 741104
Naukum 741104
Ndit 741104
Rafin Zurfi 741104
Rafiu 741104
Sourr 741104
Sum 741104
Abiya 741104
Dinkin Fate 741104
Kafin-Musa 741104
Badagari 741104
Dull 741104
Kijim 741104
Bala (Bala) 741104
Dunga 741104
Kori Duwa 741104
Ball Lusa 741104
Dutsen Saki 741104
Kurum Dodo 741104
Bar 741104
Fulani 741104
Kwara 741104
Baram 741104
Gambar Lere 741104
Boi 741104
Gambar Sabon Layi 741104
Boloro 741104
Garualan 741104
Bom 741104
Gid-Gid Hamman 741104
Bonga 741104
Gidan Danlaji 741104
Bongo 741104
Gizaki 741104
Bungu 741104
Gobbiya 741104
Dashem Bamin Kogi 741104
Gwarangah 741104
Dashem Yalwa 741104
Gyara 741104
Dinki 741104
Jalong 741104
Dinki Rimi 741104
Janyar 741104

Read latest news in Nigeria, football and other sports news. Get latest and updated jobs, recruitment and postcodes in Nigeria. You can play mobile friendly The Cube and Tetris games online free.